8/4/2017

Finals JECV raspall inic. Horta-Camp Tur

A partir de les 9 hores en el trinquet de Borriana