23/4/2017

1ª Final Lliga professional e i c

11:30 horas. Trinquet Sueca.

Soro III i Javi contra Pere Rock, Félix i Monrabal