8/6/2017

Presentació Copes EiC i Raspall profes.

10.00 h. Sala de Premsa de la Diputació de València
Plaça Manises, 4
Presentació de la Copa d’escala i corda professional
Presentació de la Copa de ra