18/7/2017

Presen. finals carrer Corte Inglés

A les 20 h. en la “Sala Ambito Cultural” de El Corte Inglés (C/ Colon, 6ª planta) es presentaran les finals de categories de carrer.