12/10/2017

Festes Palma de Gandia, Raspall

16:30 h.
1ª Partida: Alumnes
2ª Partida: Moltó i Dorin contra Sergio i Brisca