3/6/2018

Frontó, Inauguració Castelló Plana

17:30 hores - Parc Sindical.
Fageca i Àlvaro de Faura contra De la Vega i Bueno