4/8/2018

Frontó, Partida Festes Ain

18:30 h. - Professionals.
De la Vega i Lemay contra Santi de Silla i Adrián Museros