12/8/2018

Faura, Partida Festes Frontó

19:00 h. - Frontó Faura.
Genovés II i José Salvador contra De la Vega i Fageca