18/8/2018

Frontó, Partides Benimodo

17:30 h.
Partida 3ª Cat.
Part. 2ª Cat.
Part. 1ª Cat - De la Vega II i Àdrian contra Moro i Àlex