18/8/2018

Raspall, Partida Festes Xeresa

18:00 hores - C/ Lluís Aparisi (Xeresa).
Raspall Prof.
Ricard i Canari contra Moncho i Manises