11/11/2018

Finals XXIX Lliga a Perxa

Finals Lliga a Perxa en Sella:

10.00 - Final 3ª Categoria
12.00 - Final 2ª Categoria
15.00 - Final 1ª Categoria