5/10/2018

Llargues, Festes Polop de la Marina

16:30 hores.
Partida Professionals.
Jan, Genovés II, Héctor i Pepe contra Àngel, Pere Roc II, Félix i Pere