2/12/2018

Final 1ª Edicom-Interpobles 2018

En el carrer de pilota d’Alfarp, pel matí es jugaran la final de 1ª i juvenils de l’Edicom-Interpobles de Galotxa