1/12/2018

Finals 2ª-3ª Edicom-Interpobles

En el carrer de Meliana es jugaran per la vesprada les finals de l’Edicom-Interpobles de Galotxa.