8/12/2017

Trinquete de Genovés, Raspall

16:45 hores.
1ª Partida.
Juvenils
2ª Partida.
Professionals