COMPETICIONS

Clubs › Llargues i Palma › Lliga Dipu. Alacant › 2ª Palma

« tornar

Classificacions

Grup A - Provisional

Equip PJ PG JF JC Pts
1 CPV Castells 10 10 100 46 26
2 CPV Laguar 10 7 88 60 22
3 CPV Poble Nou 10 5 75 68 16
4 CPV Xàbia 10 5 68 81 12
5 CPV Calp B 10 3 75 82 12
6 CPV Benifallim 10 0 31 100 2

Grup B - Provisional

Equip PJ PG JF JC Pts
1 CPV Benimagrell 10 8 95 66 21
2 CPV Sant Vicent 10 6 83 61 18
3 CPV Calp A 10 5 84 74 18
4 CPV Tibi 10 5 79 75 15
5 CPV Benimantell 10 5 75 77 15
6 CPV Fondó de les Neus 10 1 31 94 3

+ imprimir

Resultats

Data 27/5/2018

Grup Equips Resultat
B CPV Sant Vicent-CPV Benimantell 10-0
A CPV Castells-CPV Benifallim 10-4

Data 26/5/2018

Grup Equips Resultat
A CPV Castells-CPV Poble Nou 10-3

Data 20/5/2018

Grup Equips Resultat
B CPV Benimagrell-CPV Benimantell 6-10
A CPV Poble Nou-CPV Xàbia 8-10
B CPV Fondó de les Neus-CPV Sant Vicent 3-10
A CPV Calp B-CPV Laguar 6-10
B CPV Calp A-CPV Tibi 8-10

Data 13/5/2018

Grup Equips Resultat
B CPV Sant Vicent-CPV Calp A 10-0
B CPV Benimantell-CPV Fondó de les Neus 10-0
A CPV Xàbia-CPV Castells 5-10
A CPV Benifallim-CPV Calp B 8-10

Data 12/5/2018

Grup Equips Resultat
B CPV Tibi-CPV Benimagrell 7-10
A CPV Laguar-CPV Poble Nou 10-1

Data 6/5/2018

Grup Equips Resultat
A CPV Laguar-CPV Xàbia 10-5
B CPV Fondó de les Neus-CPV Benimagrell 3-10
B CPV Calp A-CPV Benimantell 10-6

Data 5/5/2018

Grup Equips Resultat
A CPV Poble Nou-CPV Benifallim 10-0
A CPV Calp B-CPV Castells 8-10
B CPV Sant Vicent-CPV Tibi 5-10

Data 29/4/2018

Grup Equips Resultat
A CPV Calp B-CPV Xàbia 3-10
B CPV Benimagrell-CPV Calp A 10-9
B CPV Fondó de les Neus-CPV Tibi 5-10
A CPV Benifallim-CPV Laguar 2-10

Data 22/4/2018

Grup Equips Resultat
A CPV Xàbia-CPV Benifallim 10-3
B CPV Sant Vicent-CPV Benimagrell 10-9
B CPV Tibi-CPV Benimantell 10-7
B CPV Calp A-CPV Fondó de les Neus 10-3

Data 21/4/2018

Grup Equips Resultat
A CPV Poble Nou-CPV Calp B 10-7

Data 20/4/2018

Grup Equips Resultat
A CPV Laguar-CPV Castells 9-10

Data 15/4/2018

Grup Equips Resultat
B CPV Sant Vicent-CPV Fondó de les Neus 10-3
A CPV Xàbia-CPV Poble Nou 4-10

Data 14/4/2018

Grup Equips Resultat
A CPV Benifallim-CPV Castells 0-10
B CPV Tibi-CPV Calp A 3-10
B CPV Benimantell-CPV Benimagrell 8-10

Data 8/4/2018

Grup Equips Resultat
A CPV Laguar-CPV Calp B 10-8

Data 7/4/2018

Grup Equips Resultat
B CPV Benimantell-CPV Sant Vicent 10-5

Data 25/3/2018

Grup Equips Resultat
A CPV Poble Nou-CPV Laguar 6-10
B CPV Fondó de les Neus-CPV Benimantell 10-4

Data 24/3/2018

Grup Equips Resultat
B CPV Benimagrell-CPV Tibi 10-5
A CPV Castells-CPV Xàbia 10-1
A CPV Calp B-CPV Benifallim 10-1
B CPV Calp A-CPV Sant Vicent 10-9

Data 11/3/2018

Grup Equips Resultat
A CPV Xàbia-CPV Laguar 10-9
A CPV Benifallim-CPV Poble Nou 3-10
A CPV Castells-CPV Calp B 10-9

Data 10/3/2018

Grup Equips Resultat
B CPV Benimagrell-CPV Fondó de les Neus 10-1
B CPV Tibi-CPV Sant Vicent 6-10
B CPV Benimantell-CPV Calp A 10-8

Data 4/3/2018

Grup Equips Resultat
A CPV Xàbia-CPV Calp B 3-10
A CPV Poble Nou-CPV Castells 7-10

Data 3/3/2018

Grup Equips Resultat
B CPV Calp A-CPV Benimagrell 9-10
B CPV Tibi-CPV Fondó de les Neus 10-0
A CPV Laguar-CPV Benifallim 10-2

Data 25/2/2018

Grup Equips Resultat
B CPV Fondó de les Neus-CPV Calp A 3-10
B CPV Benimagrell-CPV Sant Vicent 10-4
A CPV Calp B-CPV Poble Nou 4-10

Data 24/2/2018

Grup Equips Resultat
A CPV Castells-CPV Laguar 10-0
B CPV Benimantell-CPV Tibi 10-8
A CPV Benifallim-CPV Xàbia 8-10

+ imprimir