COMPETICIONS

Clubs › Raspall › Autonòmic Parelles › 04-Tercera

« tornar

Classificacions

Grup A - Provisional

Equip PJ PG JF JC Pts
1 CPV Alzira A 8 7 185 110 20
2 CPV La Vall B 8 6 180 85 18
3 Ajunt. Polinyà Xúquer A 7 4 130 130 11
4 CPV Gavarda C 8 2 120 165 8
5 CPV El Dau Rafelbunyol C 7 0 50 175 0

Grup B - Provisional

Equip PJ PG JF JC Pts
1 CPV Muro 8 7 185 95 20
2 CPV La Vall C 8 6 170 85 18
3 CPV Canals 7 3 105 115 10
4 Ecomuseo CPV Bicorp B 7 3 140 120 9
5 CPV Alqueria d'Asnar B 8 0 15 200 0

+ imprimir

Resultats

Data 5/11/2017

Grup Equips Resultat
A CPV Gavarda C-CPV Alzira A 20-25

Data 4/11/2017

Grup Equips Resultat
B CPV La Vall C-CPV Alqueria d'Asnar B 25-0

Data 29/10/2017

Grup Equips Resultat
A CPV El Dau Rafelbunyol C-CPV Gavarda C 10-25
A CPV Alzira A-CPV La Vall B 25-15

Data 28/10/2017

Grup Equips Resultat
B CPV Alqueria d'Asnar B-CPV Muro 0-25
B Ecomuseo CPV Bicorp B-CPV La Vall C 15-25

Data 22/10/2017

Grup Equips Resultat
A CPV Gavarda C-Ajunt. Polinyà Xúquer A 20-25

Data 21/10/2017

Grup Equips Resultat
B CPV Muro-CPV Canals 25-5
A CPV El Dau Rafelbunyol C-CPV La Vall B 0-25
B CPV Alqueria d'Asnar B-Ecomuseo CPV Bicorp B 0-25

Data 15/10/2017

Grup Equips Resultat
A CPV El Dau Rafelbunyol C-CPV Alzira A 10-25
B CPV Muro-Ecomuseo CPV Bicorp B 25-15

Data 14/10/2017

Grup Equips Resultat
A Ajunt. Polinyà Xúquer A-CPV La Vall B 25-15
B CPV Canals-CPV La Vall C 5-25

Data 11/10/2017

Grup Equips Resultat
A CPV La Vall B-CPV Gavarda C 25-0

Data 8/10/2017

Grup Equips Resultat
A CPV Alzira A-Ajunt. Polinyà Xúquer A 25-10

Data 7/10/2017

Grup Equips Resultat
B CPV Alqueria d'Asnar B-CPV Canals 0-25
B CPV Muro-CPV La Vall C 25-5

Data 6/10/2017

Grup Equips Resultat
A CPV El Dau Rafelbunyol C-Ajunt. Polinyà Xúquer A 15-25

Data 1/10/2017

Grup Equips Resultat
B CPV Alqueria d'Asnar B-CPV La Vall C 0-25
A CPV Alzira A-CPV Gavarda C 25-10

Data 30/9/2017

Grup Equips Resultat
B Ecomuseo CPV Bicorp B-CPV Canals 25-20

Data 24/9/2017

Grup Equips Resultat
A CPV Gavarda C-CPV El Dau Rafelbunyol C 25-5

Data 23/9/2017

Grup Equips Resultat
B CPV La Vall C-Ecomuseo CPV Bicorp B 25-15
A CPV La Vall B-CPV Alzira A 25-10

Data 16/9/2017

Grup Equips Resultat
A Ajunt. Polinyà Xúquer A-CPV Gavarda C 25-5
B CPV Canals-CPV Muro 25-10

Data 15/9/2017

Grup Equips Resultat
A CPV La Vall B-CPV El Dau Rafelbunyol C 25-5

Data 10/9/2017

Grup Equips Resultat
A CPV Alzira A-CPV El Dau Rafelbunyol C 25-5

Data 9/9/2017

Grup Equips Resultat
B CPV La Vall C-CPV Canals 25-0
B Ecomuseo CPV Bicorp B-CPV Muro 20-25
A CPV La Vall B-Ajunt. Polinyà Xúquer A 25-5

Data 3/9/2017

Grup Equips Resultat
A CPV Gavarda C-CPV La Vall B 15-25
A Ajunt. Polinyà Xúquer A-CPV Alzira A 15-25

Data 2/9/2017

Grup Equips Resultat
B CPV Canals-CPV Alqueria d'Asnar B 25-5
B CPV Muro-CPV La Vall C 25-15

Data 22/8/2017

Grup Equips Resultat
B CPV Muro-CPV Alqueria d'Asnar B 25-10

Data 17/7/2017

Grup Equips Resultat
B Ecomuseo CPV Bicorp B-CPV Alqueria d'Asnar B 25-0

+ imprimir