La Diputació d’Alacant publica les ajudes a esportistes per desplaçaments a centres de tecnificació

14/09/2018

La Diputació d’Alacant publica les ajudes a esportistes per desplaçaments a centres de tecnificació

La Diputació d’Alacant ha publicat el pla d’ajudes econòmiques a esportistes de la província d’Alacant per participar en competicions oficials Internacionals durant la temporada 2017-2018.

Els requisits dels esportistes per a poder sol.licitar l’ajuda són ser naturals de la província d’Alacant o haver residit en la mateixa durant els tres últims anys, i estar inclòs en un programa de Tecnificació Esportiva o Alt Rendiment i tenir-lo acreditat.

La dotació econòmica total per aquesta convocatòria és de 60.000€, sent l’import màxim d’ajuda a cada esportista de 800€.

El termini de presentació de les sol.licituds es va iniciar el passat dia 12 de setembre i finalitzarà el proper dia 26 de setembre de 2018.

Els interessats hauran de reomplir l’Annex en la qual s’especifiquen tots els documents a aportar, entre els quals destaca l’Alta a Tercers, la fotocopia del DNI, la llicencia federativa en vigor, i l’informe federatiu en el qual s’especifique que l’esportista s’encontre en un programa de Tecnificació Esportiva.

Les bases de la convocatòria es poden consultar en la següent pàgina: https://goo.gl/YqN1VA
Mentre que l’Annex I en: https://goo.gl/G3Fj5r
I el document a tercers en: https://goo.gl/1QK4yR