La Diputació de València publica les bases de subvenció a clubs, joves esportistes i d’elit

06/07/2017

La Diputació de València publica les bases de subvenció a clubs, joves esportistes i d’elit

La Diputació de València va obrir ahir el període de sol.licituds per a la presentació de les subvencions per a clubs i entitats esportives, esdeveniments esportius especials, ajudes a joves esportistes i esportistes d’elit. L’enllaç per a consultar les bases de convocatòria de cadascuna de les subvencions és el següent: http://www.dival.es/deporte/content/convocatories-bases-subvencions-0

En totes les modalitats de subvenció el període de presentació de sol.licituds es va iniciar ahir i s’allargarà fins el pròxim 31 de juliol, és a dir 25 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació del butlletí oficial de la província.

Dins de les 50 ajudes per a joves esportistes, la pilota valenciana comptarà amb 5 ajudes reservades per als joves pilotaris de la província de València. Aquestos no hauran d’haver complit els 18 anys en la data de presentació de la sol.licitud, pertànyer a un club esportiu federat, estar en possessió de la Llicència Federativa i posseir com a mínim el títol de campió autonòmic, mentre que els esportistes d’elit hauran d’acreditar resultats en les competicions Internacionales i nacionals de categoria sènior acreditades per la Federació de Pilota Valenciana.

A la sol.licitud, els esportistes hauran d’adjuntar la planificació de la temporada 2016/2017, el pressupost d’ingressos i despeses, l’historial esportiu segellat per la Federació, la fotocopia del DNI, el certificat d’haver declarat totes les subvencions rebudes amb anterioritat i la fitxa a tercers sinó l’han aportada en anteriors convocatòries. Cal destacar que els justificants de les despeses hauran de ser del 1 de setembre de 2016 al 31 d’Agost de 2017.

Pel que fa a les ajudes per a clubs, aquestos hauran d’estar legalment constituïts i hauran d’estar inscrits en el Registre de Clubs, Federacions i altres entitats esportives de la Comunitat Valenciana. A la sol.licitud els clubs hauran d’adjuntar la fitxa tècnica, la descripció del projecte i programa d’activitats, així com el pressupost detallat d’ingressos i despeses per conceptes. En cas que no s’haja aportat en anteriors convocatòries, també hauran d’aportar la targeta d’identificació fiscal, la fotocopia d’inscripció al registre de clubs i el model oficial de fitxa de tercers.