La Diputació d’Alacant publica les ajudes a esportistes per participar en campionats internacionals

19/09/2017

La Diputació d’Alacant publica les ajudes a esportistes per participar en campionats internacionals

La Diputació d’Alacant ha publicat el pla d’ajudes econòmiques a esportistes de la província d’Alacant per participar en competicions oficials Internacionals durant la temporada 2016-2017.

Els requisits dels esportistes per a poder sol.licitar l’ajuda són ser naturals de la província d’Alacant o haver residit en la mateixa durant els tres últims anys, haver participat en competicions esportives internacionals durant la temporada 2016-2017 (III Campionat d’Europa de Seleccions Inferiors de Pilota a Mà – Tavernes Blanques 2017) i estar en possessió de la corresponent llicència federativa en vigor.

La dotació econòmica total per aquesta convocatòria és de 60.000€, sent l’import màxim d’ajuda a cada esportista de 3.000€.

El termini de presentació de les sol.licituds es va iniciar el passat dia 15 de setembre i finalitzarà el proper dia 29 de setembre de 2017.

Els interessats hauran de reomplir l’Annex I (sol.licitud) en la qual s’especifiquen tots els documents a aportar, entre els quals destaca l’Alta a Tercers que es tracta de les dades bancàries de l’interessat per poder fer l’ingrés de l’ajuda, i l’annex II que es tracta d’un certificat que haurà de realitzar la Federació de Pilota Valenciana acreditant els resultats Internacionals aconseguits per l’esportista.

Les bases de la convocatòria es poden consultar en la següent pàgina: https://goo.gl/DxuZkr
Mentre que l’Annex I en: https://goo.gl/ue9mmz
I el document a tercers en: https://goo.gl/bwmrdW