Comunicat de la Federació de Pilota Valenciana per l’ajornament del Campionat Individual de Raspall

20/11/2014

Comunicat de la Federació de Pilota Valenciana per l’ajornament del Campionat Individual de Raspall

El passat dilluns 17 de Novembre es va celebrar en l’Ajuntament de Xeraco una reunió a la que estaven convocats tots els jugadors i trinqueters que van a participar en el Campionat Individual de raspall.

La Federació, motivada per la inestabilitat actual que existeix entre trinqueters i jugadors, des que “A mà Pilota” porta l’agenda de la majoria de jugadors professionals de raspall, va presentar una proposta de Campionat.

Dita proposta fou realitzada en la Federació sense comptar amb l’opinió de trinqueters i jugadors, com ha sigut habitual en els anys anteriors, donat que es considerava que per la situació actual era el millor per a evitar més friccions entre jugadors i trinqueters.

La Federació, va exposar a jugadors i després als trinqueters l’estructura del campionat que havia organitzat, amb una fase final a la que accedien 8 jugadors i es jugaven 7 partides, i una fase prèvia en la que participaven 11 jugadors i es jugaven 8 partides.

La Federació, va exposar les bases que s’havien seguit per a l’organització del Campionat i que havien sigut les següents:

1º - Comptar amb tots els jugadors i els màxims trinquets interessats en participar en el Campionat.

2º - Realitzar una fase final, en la que estigueren els 8 jugadors més en forma actualment, per a que fora un Campionat atractiu per als aficionats i hi haguera la màxima expectació possible.

3º - Primar econòmicament els guanyadors de les partides de cada fase i als finalistes, amb premis considerables, per a que el Campionat també fora atractiu pels jugadors.

En la mencionada reunió, alguns jugadors exposaren la seua disconformitat amb la forma d’actuar de la Federació, amb total desconsideració als motius exposats anteriorment i pels quals, de forma excepcional, enguany s’havia organitzat el Campionat sense tindre’ls en compte.

Algun jugador, fins i tot, va amenaçar amb “no tirar-li” en la seua partida, per no estar d’acord en començar el Campionat en la Fase Prèvia.

També hi hagueren manifestacions en no estar d’acord, en que el sorteig de creuaments i trinquets, no s’haguera fet de forma pública, tot i que la Federació, reiterarà els motius pels que s’havia obrat d’eixa forma.

Algun jugador també va manifestar la seua voluntat de “si em toca jugar en aquest trinquet, jo no vaig a anar…”

També argumentaren que el campionat s’havia realitzat d’una forma precipitada i no tenien temps per a preparar-lo.

Aquest malestar ha anat en augment a través de les xarxes socials i de cridades telefòniques als membres de la Federació manifestant el desacord amb la forma d’organitzar el Campionat.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment la Federació considera que no es deu iniciar un Campionat en el que existeixen riscs de:
que jugadors no “li tiren” o jugadors que no acudeixquen a jugar les seues partides per estar en desacord en el trinquet que li ha tocat jugar, i malestar perquè no s’ha fet el Campionat amb el major consens possible, amb sorteig públic, el que pot provocar que els jugadors no rendixquen al màxim, entre d’altres.

Pel que es determina ajornar el inici del Campionat Individual de raspall professional 2014, fins que existeixca un acord entre jugadors i trinqueters en el format del mateix.

La Federació de Pilota Valenciana demana disculpes per les possibles molèsties que puga ocasionar l’ajornament del Campionat i s’informarà de el inici del mateix quan hi haja un consens majoritari.