4/3/2017

Trinquet de Pelayo, Escala i Corda

16:30 hores.
1ª Partida.
Juvenils
2ª Partida.
Grancés, Hèctor II i Carlos contra De la Vega, Raúl i Bueno