12/3/2017

Trinquet de Manises, E i C

12:00 hores.
Partida d’escala i Corda.
Lluis de la Vega, Monrabal II i Àlvaro contra Carlos, Bueno i Héctor II