14/3/2017

Trinquet d'Oliva, Raspall

16:45 hores.
1ª Partida.
Mata i Lorja contra Salelles i Ricardet
2ª Partida.
Moncho i Canari contra Montanter i Tonet