18/3/2017

Trinquet de Pelayo, Escala i Corda

16:30 hores.
1ª Partida.
Final Trofeu Falles Raspall Femení
2ª Partida (Escala i Corda Fira de Falles).
Marc, Dani i Carlos contra Francés, Raúl i Bueno