23/4/2017

Trinquet de Borriol, Escala i Corda

17:45 hores.
Partida Pilota en Festes 2017 (Premi 200€ Premi).
Pablo i Bueno contra Carlos i Pere