20/5/2017

Trinquet de Pelayo, Escala i Corda

16:30 hores.
1ª Partida.
Juvenils
2ª Partida (Final Trofeu Universitat de València).
Marc, Javi i Héctor II contra Puchol II i Nacho