23/6/2017

Trinquet de Piles, Raspall

17:00 hores.
1ª Partida.
Pau G. i Feo contra Vicent i Ibiza
2ª Partida (Copa Professional Raspall - Diptuació de València).
Ian i Josep contra Pablo i Canari