8/7/2017

Trinquet de la Llosa de Ranes, Raspall

17:00 hores.
1ª Partida.
Ivan, Aarón i Alber contra Salelles II, Jorge i Mursianet
2ª Partida (Copa de Raspall).
Ian i Josep contra Moncho i Coeter II