15/7/2017

Trinquet de la Llosa de Ranes, Raspall

17:00 hores.
1ª Partida.
Joves
2ª Partida.
Vercher i Roberto contra Moncho i Miravalles