18/7/2017

Trinquet d'Oliva, Raspall

17:00 hores.
1ª Partida.
Juvenils
2ª Partid.
Ian i Seve contra Vercher, Josep i Tonet II