20/7/2017

Trinquet d'Alzira, Raspall

19:00 hores.
Partida Professionals (Festes Sant Bernat 2017).
Guille, Roberto i Dorin contra Rafa, Coeter II i Lorja