21/8/2017

Trinquet de Borriol, E i C

18:00 hores.
Partida Professionals.
Marc i Hèctor contra De la Vega i Jesús