2/9/2017

Trinquet de Borriol, e i c

Trofeu Diputació de Castelló
18.00 h:
Soro III i Santi contra Pablo de Borriol, Javi i Hèctor II