10/10/2017

Trinquet d'Oliva, Raspall

17:00 hores.
1ª Partida.
Salelles II i Javi contra Eliseu i Pinet
2ª Partida.
Vercher i Coeter II contra Monblanc, Josep i Ricardet