6/11/2017

Trinquet de la Pobla Vallbona, E i C

16:00 hores.
Partida Única.
Miguel i Monrabal contra De la Vega i Hèctor