6/2/2018

Trinquet d'Oliva, Raspall

16:45 hores.
1ª Partida.
Juvenils
2ª Partida (200€ Premi).
Moncho i Canari contra Ricard i Sanchis