6/3/2018

Trinquet d'Oliva, Raspall

16:30 hores.
1ª Partida.
Escoto i Ricardet contra Momblanch i Feo
2ª Partida (Premi 200€).
Vercher i Brisca contra Guadi i Canari