10/3/2018

Trinquet de la Llosa de Ranes, Raspall

16:15 hores.
1ª Partida.
Xiquets
2ª Partida.
Joves
3ª Partida.
Punxa i Josep contra Moncho i Miravalles