12/3/2018

Trinquet de Xeraco, Raspall

16:30 hores.
1ª Partida.
Vicent i Feo contra Salelles II i Ibiza
2ª Partida.
Badenes i Seve conra Mario i Coeter II