3/4/2018

Trinquet d'Oliva, Raspall

17:00 hores.
1ª Partida.
Momblanch i Ibiza contra Chaveli II i Feo
2ª Partida.
Guadi i Seve contra Vercher i Canari