14/4/2018

Trinquet de la Llosa de Ranes, Raspall

16:15 hores.
1ª Partida.
Xiquets Moixent
2ª Partida.
Momblanch i Aaron contra Ivan i Jorge
3ª Partida.
Marrahí i Coeter II contra Mario i Brisca