16/4/2018

Trinquet de Borriana, Escala i Corda

16:45 hores.
1ª Partida.
Juvenils
2ª Partida (200€ Premi).
De la Vega i Nacho contra José Salvador i Héctor