16/4/2018

Trinquet de la Pobla Vallbona, E i C

17:00 hores.
1ª Partida.
Juvenils
2ª Partida.
Soro III i Bueno contra Francés i Pere