17/4/2018

Trinquet d'Oliva, Raspall

17:00 hores.
1ª Partida.
Salelles II i Adrián contra Ivan i Moreno
2ª Partida (Premi Savipecho 200€).
Guadi i Miravalles conra Mario i Sanchis