21/4/2018

Trinquet de la Llosa de Ranes, Raspall

16:15 hores.
1ª Partida.
Xiquets
2ª Partida.
Jovens
3ª Partida.
Guadi i Josep contra Moncho i Miravalles