5/5/2018

Trinquet de Pelayo, Escala i Corda

16:30 hores.
1ª Partida.
Juvenils
2ª Partida.
Genovés II, Félix i Bueno contra De la Vega, Nacho i Carlos