8/5/2018

Trinquet d'Oliva, Raspall

17:00 hores.
1ª Partida.
Momblanch i Moreno contra Salelles II i Feo
2ª Partida.
Moncho i Miravalles contra Montaner i Roberto