2/6/2018

Trinquet de Pelayo, Escala i Corda

16:30 hores.
1ª Partida.
Juvenils
2ª Partida.
Soro III i Félix contra Francés, Tomàs II i Carlos