12/6/2018

Trinquet d'Oliva, Raspall

17:00 hores.
1ª Partida.
Juvenils
2ª Partida.
Ian i Roberto contra Mario i Brisca